Category: Country

6 Comment

  1. 'Si do mhaimeo i, 'si do mhaimeo i 'Si do mhaimeo i, cailleach an airgid 'Si do mhaimeo i, o Bhaile Inis Mhoir i 'S chuirfeadh si coisti ar bhoithre Cois Fharraige. Da bhfeicfea' an "steam" 'ghabhail siar Toin Ui Loin' 'S na rothai 'ghabhail timpeall siar o na ceathrunai Chaithfeadh si 'n stiuir naoi n-vair' ar a cul.
  2. 'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í: She's your granny, she's your granny 'Sí do mhaimeo í cailleach an airgid: She's your granny, the hag with the money 'Sí do mhaimeo í ó Bhail' Iorrais Mhóir í: She's your granny from the town of Iorrais Mór 'S chuir-feadh sí cóistí 'r bhóithre Chois Fharraige.
  3. 'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í 'Sí do mhaimeo í, cailleach an airgid 'Sí do mhaimeo í, ó Bhaile Inis Mhóir í 'S chuirfeadh sí View full lyrics Similar Tracks.
  4. 'Sí do mhaimeo í, 'sí do mhaimeo í 'Sí do mhaimeo í cailleach an airgid 'Sí do mhaimeo í ó Bhail' Iorrais Mhóir í 'S chuir-feadh sí cóistí 'r bhóithre Chois Fharraige 'bhFeicfeása 'n "steam" 'ga'l siar Tóin Uí Loing' 'S na rothaí gh'l timpeall siar óna ceathrúnaí Caithfeadh sí'nstiúir naoi n-uair'ar a cúl.
  5. Mar Tá Sé Ró Óg ‘Gus Dólfadh Sé’n TAirgead. ‘Sí Do Mhaimeo Í ‘Sí Do Mhaimeo Í. ‘Sí Do Mhaimeo Í Cailleach An Airgid.
  6. 歌曲名《Sí Do Mhaimeo Í》,由 Méav 演唱,收录于《Méav》专辑中。《Sí Do Mhaimeo Í》下载,《Sí Do Mhaimeo Í》在线试听,更多相关歌曲推荐尽在网易云音乐.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *